vanligaste-misstagen-attraktionslagen

Vanliga misstag med attraktionslagen

Som med alla andra färdigheter så tar det tid, ansträngning och hängivenhet att verkligen behärska användningen av lagen om attraktion. Det finns ett antal faktorer som kan orsaka att lagen uppträder på ett sätt som du kanske inte väntat.

Allt faller tillbaka på användarens förmåga att följa de riktlinjer som krävs för att få framgång med detta fantastiska verktyg. Lyckligtvis är de 5 vanliga misstagen med attraktionslagen, lätta att identifiera och att rätta till.

 

Attraktionslagen – 5 vanliga misstag

 

1) Att tro att det positiva tänkandet är tillräckligt för att locka till sig det du vill ha.

Hjärta AttraktionslagenPositivt tänkande sker endast på den medvetna nivån, det är därför som positivt tänkande inte räcker för att aktivera lagen om attraktion. Det är nödvändigt för tron att aktivera det undermedvetna också. Sinnet arbetar alltid på två nivåer, det undermedvetna och det medvetnaDet medvetna sinnet ges hela tiden en stor mängd information från alla våra känselsinnen. Detta är en stor mängd information att bearbeta, även för ett så avancerat verktyg som den mänsklig hjärna. Sinnet skulle långsamt bli galet om det skulle tvingas ta itu med all denna Information hela tiden.

Det Undermedvetna

Istället utvecklade sinnet det ”undermedvetna sinnet”, som fungerar som ett filter för att Granska de uppgifter som skickas till det av känselsinnena och behålla det som det anser vara viktigtAllt som det inte anser vara viktigt överförs till det undermedvetna. Det är det undermedvetna som kommer att behålla denna information, agera som förmyndare för undertryckta minnen fram tills minnena behövs igen. Det undermedvetna har en direkt effekt på tankarna och tron i det medvetna sinnet. Således, om det medvetna Sinnet försöker tänka positiva tankar medan det undermedvetna behåller en negativ energi kommer de båda att ta ut varandra, och den önskade effekten kommer Inte att uppnås.

lycka-divider-small

2) Att vara otålig

Hjärta AttraktionslagenUniversum arbetar i sin egen takt, och kom ihåg, att varje handling bär med sig en lika, och en motsatt reaktion. Det är viktigt att villkoren är dom rätta för att en händelse ska inträffa precis som det borde. Det innebär att lagen om attraktion kan ta veckor, månader eller till och med år för att uppnå effekten av en fruktbar reaktion på önskningarna från en enskild individ. Människor i dagens Samhället är bortskämda. Det vi vill ha, vill vi ha nu. Något som inte producerar omedelbara resultat kommer inte att tas emot med öppna armar.

Att misstro lagen om attraktion

Att misstro lagen om attraktion för att den inte uppfyller dina förväntningar, när det gäller tiden, (trots allt säger lagen aldrig exakt när alla dessa belöningar kommer att skördas) är ett direkt avsteg från riktlinjerna som krävs för att se dom positiva resultaten. Om du kände dig övertygad om attraktionslagens förmåga att genomföra de önskade resultaten, skulle du vara nöjd med att sitta och vänta och veta att det du vill ha mest kommer att komma till dig. Om du inte känner förtroende för lagens förmåga att ge de önskade resultaten, och du någonstans i ditt inre har en kärna av negativ energi, kan det vara tillräckligt för att hejda hela processen av positiv attraktion.

Kom ihåg att om du utsänder negativ energi kommer du att locka negativ energi tillbaka till dig själv.

 

lycka-divider-small

 

3) Att Bestämma i förväg hur och när du kommer att få det du vill ha

Hjärta AttraktionslagenLåt universum fungera! Det är full möjligt att bli så inriktad på vad du önskar ska hända, att du helt lyckas missa händelsen när den väl inträffar. Speciellt om det inte sker på exakt det sätt du föreställt dig att det ska ske.

Som vi sa tidigare kommer universum att välja sin egen tid och plats för alla händelser att inträffa, och dessa händelser kan ske på ganska ovanliga vägar. Att Bestämma exakt hur du kommer att få de belöningar som du önskar, berövar attraktionslagen dess möjlighet att genom det naturliga flödet ge dig din gåva. Genom att själv försöka välja hur och när man ska få sin gåva så har man signalerat att man inte tror att attraktionslagen kan åstadkomma det du önskar. Dessa tankar kan orsaka ditt undermedvetna att utstråla negativ energi som kan driva bort den positiva energin.

 

lycka-divider-small

 

4) Att Låta dina känslor styras av tidigare händelser

Hjärta AttraktionslagenFör att få fullt utbyte av attraktionslagen måste du tro att det du har fått, till dags dato, är ett resultat av vad du attraherat. Det är viktigt att du inser att det som har hänt i ditt liv och vad som händer framöver bestäms av dig och din energi. Vad som helst, framgångar eller misslyckanden du har upplevt, har varit resultatet av de energier som ditt sinne och kropp har sänt ut i universum.

Det är väldigt lätt att titta på händelser i ditt liv och tänka, ”det ville jag verkligen inte skulle hända” alltså fungerar inte attraktionslagen. Men Vad du måste inse är, att det inte alltid är vad det medvetna sinne önskar som påverkar vad ditt undermedvetna sinne projicerar ut mot universum. Vilket leder oss till det femte vanligaste misstaget.

 

lycka-divider-small

 

5) Att styras av begränsande övertygelser

Hjärta AttraktionslagenDet finns många tillfällen när människor faller in i en ond spiral av negativa tankar eftersom de inte kan kontrollera sina tankar och attityder i sitt undermedvetande. Ett vanligt argument mot lagen om attraktion är ”Varför är det så mycket lidande i världen om människor har förmåga att bestämma händelser i sitt liv”? Nej, dessa människor har inte valt hungersnöd och slaveri, Men på grund av deras tidigare historia tror inte många av dem att de har en möjlighet att välja sin framtid. Denna misstro på sin förmåga att förändra sina omständigheter för att ”det är så det alltid varit” betyder att dom kommer att fortsätta att leva på det här sättet. Deras undermedvetna fortsätter att projicera sin vantro och negativa energi ut i universum, och locka tillbaka negativ energi som får dem att fortsätta att leva i den här självförstörande tillvaron.

Det är de som vågat drömma och trott på möjligheterna av positiva drömmar, som har genomfört de största förändringarna i världen. Att avlägsna alla begränsande övertygelser är absolut nödvändigt för förmågan att få lagen om attraktion att arbeta som den är avsedd att göra. Om du verkligen känner att attraktionslagen inte fungerar för dig, ta en stund för att överväga sakerna som du önskar. Tror du verkligen att dessa händelser kan äga rum, eller gör du bara halvhjärtade önskningar? Tror du i hemlighet att du har en ”en på miljonen” chans att någon av dessa saker faktiskt äger rum?

För att projicera de positiva vibrationerna som är nödvändiga för att dra dom positiva energierna från universum till dig, är det viktigt att du är hundra procent övertygad om din förmåga att genomföra en förändring. Och att du är villig att tro att alla händelser upp till denna stund har varit en nödvändig förutsättning för kommande gåvor från universum.

Nyckeln till Attraktionslagen är godkännandet och erkännandet av ditt eget ansvar.

Detta är dom 5 vanligaste misstagen med attraktionslagen.

 

Läs mer: Vad är attraktionslagen

Hjärtan till misstagen med attraktionslagen