Drömtolkning om vatten

Drömmar om vatten är en av våra vanligaste drömmar och vatten förekommer i många olika drömmar. Det symboliserar oftast vårt känsloliv och vårt känsloläge. Vatten kan ha en koppling till det undermedvetna och vår fostertid som vi tillbringar i vatten. Det kan upplevas på olika sätt tex varmt, kallt eller skyddande. Vatten är också grunden och källan till vårt liv. Vatten som känns varmt och omslutande refererar till vårt fosterstadium. På livmodern och den trygghet som den representerar. Vatten kan ge liv men också ta liv.

Drömtydning om att drunkna

Vatten är också källan och hela grunden för vårt liv och har ofta en sexuell eller erotisk underton. Det gungande havet med krafter utom vår kontroll, sensuella vågsvall, fruktsamhet och livets hemlighet. Vattnet som en förutsättning för liv och att leva.

Men vatten är ju också något som kan vara farligt och hotande. Du upplever att du håller på att drunkna när du inte får rätsida på dina problem och livet, öser över dig, mer än du klarar av. Olika vatten tolkas på olika sätt. Livets vatten eller vatten som hotar och kanske dödar.

Drömmar-om-vatten

Vatten i drömmen

Ett vatten som stilla flyter förbi kan stå för tiden som sakta och obevekligt flyter fram. Kanske känner du att du passivt ser på när livet går dig förbi. Ett vatten i en bäck som hoppar, dansar och porlar fram kan vara en symbol för det glädjerika livet.

Vatten och drömtydning

Det kan vara den djupa mörka dammen där du instinktivt känner ett hot från djupet. När du simmar rör du dig i en okänd, annorlunda miljö, men en miljö som omsluter dig helt och hållet. Den kanske uppslukar dig helt och låter dig försvinna. Simmar du motströms är det din kamp mot livets allehanda hinder och omgivningar. Vatten är energi, livskraft, hot, och död, allt på en och samma gång. Ett lugnt vatten tyder på känslomässig balans. Ett vatten som forsar och virvlar är däremot ett tecken på upprörda känslor.

Drömmar-om-vatten
  • Drömmer du att du står i en fors väntar sjukdom eller andra problem.
  • Om vattnet hotar att svämma över, in i ditt hus, väntas gräl med någon i familjen.
  • Ser du ut över en lugn vattenyta är du i känslomässig balans.
  • Finner du dig stående i ett skyfall förebådar det en drabbning med en vän eller arbetskamrat
  • Står du vid en damm med klart, rent vatten kommer du att få fina, lydiga barn.
  • Är du sjuk och drömmer om en bäck med klart, friskt vatten kommer du snart att tillfriskna.
  • Om du drömmer att du försöker bära vatten eller dricka ur ett trasigt kärl eller mugg, kommer du att råka ut för förluster eller skadegörelse.
  • Om du spiller ut vatten kommer du att förlora pengar.
  • Om någon i drömmen ger dig ett glas vatten, väntar strax ett bröllop.
  • Drömmer du att du ser en fontän kommer någon i din omgivning snart att bli med barn.

Drömlexikon