Drömmer att jag reser

Drömtydning om att resa. Resor är ett vanligt drömtema som är relaterat till din väg genom livet. Är det en rak väg, krokig, backig, svårframkomlig osv? Är det en resa som går fort, som rusar fram utan kontroll. Eller går resan i sakta mak och du kan behålla kontrollen? Hinner du njuta av resan och omgivningarna? Hinner du uppskatta omgivningarna och själva resan är du ganska nöjd med ditt liv och din tillvaro. Men om det rusar fram och omgivningen ter sig skrämmande och okänd kan du behöva sakta ner och omvärdera delar av ditt liv.

Din destination för resan, om det finns någon, kan ge ledtrådar till vart du är på väg eller vill vara. Om destinationen är okänd kan drömmen peka på ett behov av att utforska nya områden i ditt liv.

Tyda drömmen om din resa

När vi drömmer om resor vare sig det gäller genom att gå åka tåg eller bil eller på något annat sätt, så visar drömmen på vårt framåtskridande i livet. Vi känner att vi är på väg till något, mot något eller någon. Bil, tåg, cykel, kryssningsfartyg , flyg ger dig alla olika kontroll över din resa. En kontroll som motsvarar den kontroll som du tycker att du har över ditt liv.

Om du upplever att du sitter fast eller inte kan kontrollera vart din resa går kan det signalera att du tycker att ditt liv står still och att du inte kommer nån vart.

Tolkningar om att resa

  • En dröm om en resa är ett tecken på en kommande förändring.
  • Om du blir tvungen att resa bort kommer du att få en inbjudan till någon tillställning.
  • En påtvingad resa kan betyda att du kommer att träffa en person som får stort inflytande över dig.
  • Om du njuter av omgivningarna som du har kommit till på din resa är du tillfreds med livet..
  • Om resan slutar på en för dig positiv plats kommer du att reda upp dina problem eller svårigheter.
  • Är din resa långsam kan du kontrollera dina drifter och din energi.

Kanske vill du också läsa ..