Din Aura, Dina Energier

Din Aura är dom energifält som omger dig och som hjälper till att skydda dig från andra energier i din omgivning. De hjälper dig tex att hantera alla typer av förändringar. Eftersom våra auror hjälper oss att hantera påverkan av energier utifrån är det viktigt att hålla våra auror klara och rena.

Om du känner dig nedstämd

Om du känner dig tung eller nedstämd är kanske din aura i behov av att stärkas och renas så att den kan göra de justeringar som behövs för dina känslomässiga, mentala och fysiska energier. 

teckning sittande kvinna - Aura

Håll din aura ren och stark

Din aura plockar ständigt upp och absorberar andras tankar och känslor. Tillsammans med andra lägre vibrations energier som måste rensas ut. När din aura är frisk, inte fulla av lägre vibrationsenergin, är det lättare för dig att behålla din fysiska och mentala hälsa. Ditt fokus och din positiva energi.❤

När din aura är stark, är du mer skyddad, kan lättare hantera förändringar och plockar inte upp andras negativa tankar och känslor lika mycket. Det är absolut nödvändigt för din hälsa och ditt välbefinnande att hålla din aura ren och stark. 

Mentala och känslomässiga auror.

Ett öga mot grön bakgrund Aura

Vi har mentala och känslomässiga auror, det är här vi har våra tankar, våra känslor och kanske oro för andra. Auran närmast huden är den eteriska mallen, det är en av kartorna för den fysiska kroppen. Efter den eteriska mallen kommer vår emotionala kropps aura och sedan den mentala kroppen. 

När människor ser färger i auran är det tankar och känslor som rider på den mentala kroppens aura. Det här är lite som hos en del djur, som  blinkar och visar färger till varandra för att förmedla känslor och sinnesstämning.

Våra känslor och tankar är vibrationer, så de dyker upp i våra auror som färger. Det är bra att hålla våra auror klara så att vi inte känner oss nedstämda, deprimerade eller överväldigade av olika måsten. 

Kristaller för att rena auran

Du kan använda kristaller för att behålla renheten och styrkan hos din aura. Kvartskristaller avger en vit ljusenergi, så de är perfekta för att rena och stärka auran. 

Du behöver två kvartskristaller. Placera en kristall i din vänstra hand pekar inåt eller upp mot huvudet. Vår vänstra hand är vanligtvis vår mottagande hand och energin flödar in i oss genom den vänstra handen. 

I höger hand, placeras kristallen pekande nedåt mot fötterna. Vår högra hand förmedlar energi. ❤

Fokusera på andningen 

Sitt så med kristallerna i 15 minuter medan du tyst fokuserar på dina andetag. Du kommer att känna att all den lägre vibrationsenergin rensas bort och att din aura fylls med strålande vitt ljus. Du kommer också att känna dig lugnare, rofylld, balanserad och mera energifylld.

Det här kan du med fördel göra, sittande i solen, eftersom solen är så bra på att rensa och ladda våra auror. Eftersom kvartskristall förstärker alla energier, kommer den att förstärka den renande effekten av solen. 

Våra auror förbinder oss med alla, de är livets väv. Allt har en aura och vi är alla sammankopplade med våra auror och energi kroppar. Vi är verkligen ett med allt.

Ha det bäst !

Hanna-namn