Tips för att Tänka Positivt

zipper öpnar himmlen Tänka Positivt

Tänka Positivt ger dig en möjlighet att få ett bättre, mer framgångsrikt och rikare liv . Du kan höja din nivå av lycka, välbehag och självförtroende. Nå din fulla potential för välbefinnande och kreativitet. 

Bestäm dig för ett nytt liv idag, ett liv av av Positiva Tankar.

Hjärta Tänka Positivt

Att Tänka Positivt

Det faktum att ditt medvetande och dina tankar påverkar dina handlingar och ditt välmående, är en sanning som inte ska  underskattas. Det är inte alla människor som fullt ut tror och accepterar hur mycket kraften i våra tankar påverkar vårt handlande.

Men det finns obestridligt bevis för att negativa tankar och attityder i hög grad påverkar våra chanser att leva ett lyckligare liv. Och inte bara ett lyckligare liv, utan det påverkar också i högsta grad dina chanser att lyckas nå dina mål på både kort och lång sikt.

Hjärta Tänka Positivt

Positiva tankar – Positiva handlingar

Positiva tankar kommer att generera positiva handlingar, vilket i sin tur leder till ett lyckligare, hälsosammare och mer framgångsrikt liv.  Positivt tänkande leder till positiva resultat.

Negativa tankar kommer att generera den motsatta effekten. Negativa tankar kommer att leda till en oändlig cykel av negativitet, vilket leder till mer negativitet och mer misslyckande, mer frustration och mer besvikelse.

Viktigt är att du måste göra ett medvetet val för att besegra negativiteten och bli mera positiv. Det här valet, att ta kontroll över din egen inställning är 100% upp till dig, oberoende av din situation eller din omgivning. 

Hur tänker jag positivt

Så hur styr du bort från negativiteten och över till positivt tänkande?

Ditt sinne är det främsta och kraftfullaste verktyget som du måste behärska och kontrollera om du vill uppnå framgång i ditt liv. Du kanske tror att ”ödet” har kontroll över ditt liv och att ”det blir som blir det blir”.

Okey, då kan du glömma dina stora drömmar, det stora huset, ett bättre jobb eller en ny kärlek och var nöjd med det du har. Förändringen kommer inte att inträffa om du inte tar egen kontroll och eget ansvar.

drawing board with Tänka Positivt

Tänka sig själv till framgång

Kanske känner du dig instängd i ditt liv och har inga eller obetydliga  drömmar om framtiden och anser kanske att du inte förtjänar bättre. Men ditt tänkande är det som begränsar nivån på din framgång, du drömmer små drömmar och det är därför du misslyckas.

Positivt tänkande är den ultimata framgångsstrategin som kommer att ta dig dit du vill vara. Så öppna ditt sinne, ditt medvetande och din fantasi och känn kraften i ett positivt sinne. Låt positivt tänkande ta dig dit du vill vara.

Börja med Positivt tänkande

Det första steget är att bestämma dig för att bli en mer positiv person. Oavsett hur ditt liv är, att välja att vara mer positiv är helt och hållet ditt eget val. Positivt tänkande kräver engagemang, och hårt arbete, du måste engagera dig 100%. Detta kräver att du förblir positiv även om det då och då går fel på alla möjliga sätt. Låt dig inte luras in på fel väg av negativa tankar utan ta tag i situationen och och styr tillbaka till det positiva tänkandet.

Kanske kommer du med alla möjliga ursäkter till varför du inte har mer framgång och är mer positiv, men positivt tänkande är en mental inställning som sätter dig i ett positivt tillstånd. Och när du är i ett positivt tillstånd kommer du att styra mot lycka och framgång genom alla beslut och avgöranden.

Tänk positivt – Stoppa dina negativa tankar

Tänka Positivt plus sign

När du har tränat ditt sinne att ta bort alla negativa tankar och ersatt dem med positiva, kommer dit utgångsläge för att uppnå den framgång och lycka du alltid har drömt om vara betydligt bättre än tidigare. Du kan nå längre och och få större framgångar än du någonsin trott, med ditt nya liv med positivt tänkande

lycka-divider-small

Övningar för att Tänka Positivt

🧡 Att du tror på dig själv tar fram det bästa i dig och är en viktig del för att nå personlig framgång och storleken på din framgång begränsas endast av omfattningen av din tro och dina tankar.

🧡 Slösa inte tid med att klaga på din nuvarande livssituation. Istället kan du visualisera den framtid du vill ha med ett bättre jobb, trevlig lägenhet, hus, kärlek eller ett mer spännande liv överhuvudtaget.

🧡 Var ditt eget största fan och påminn dig själv om att du är bättre än du tidigare har trott. Framgång är inte baserad på ren tur. Framgångsrika människor är vanliga människor som tror på sig själva och på vad de gör. Sätt upp dina mål och jobba oförtrutet vidare mot att nå målen.

🧡 Visualisera framgång, inte misslyckande. Träna dig själv att ersätta tankar på misslyckande med tankar på framgång och visualisera hur du når dina mål. 

🧡 Var generös mot människor, uppmuntra och stöd dina kollegor, vänner och familj. Positiva tankar föder positivt handlande.

🧡 Arbeta hårt och dina stora drömmar om framgång och välgång blir verklighet.

🧡 Låt inte människor eller situationer diktera hur du reagerar på händelser och tillfälligheter, ta full kontroll över din egen inställning till tillståndet.

🧡Undvik att vara med människor som tar din energi och motivation. Omge dig med positiva människor som stödjer dig och berikar ditt liv.

Så dröm stort och tro på dina drömmar, att du kan och kommer att lyckas. Dröm stora drömmar för att uppnå stora resultat. Nu är det dax för nästa steg : SMARTA mål genomförandeplan/Vad är SMARTa Mål?

Hanna-namn