Drömmar och hur du tolkar dina drömmar

Sedan tidernas begynnelse har människor varit fascinerade av drömmar. I gamla skrifter står om hur man har man sökt förklaringar och betydelse av drömmar. Tidigt i historien trodde man att drömmar var budskap från gudarna. Bibeln är full av berättelser om drömmar och deras betydelse.

Uråldriga civilisationer tyder drömmar

I nästan alla civilisationer finns rika traditioner av drömtydning och försök att förstå sina egna och andras drömmar. Många äldre skrifter var också inne på spåret att man måste ta hänsyn till drömmarens karaktär för att rätt kunna tolka drömmen, då samma drömbild kan ha olika betydelse för olika människor.

Den moderna forskningen gör att vi nu vet betydligt mer om mekanismen bakom drömmarna och meningen bakom symbolerna och bilderna.

Vad är drömmar

kvinna-sover

Vi tillbringar en tredjedel av vårt liv sovande och när vi inte drömmer är vi helt utan medvetande, till och med den oansenliga bananflugan sover, medan andra djur som tex  delfiner sover med halva hjärnan i taget, sömn är viktigt för alla.

Aktivitet i hjärnan

När vi somnar blir den elektriska Aktiviteten i hjärnan långsammare och djupa vågor svallar genom hjärnbarken. Den inkommande sensoriska informationen blockeras och nervsignalerna till musklerna upphör, så att vi inte utför samma rörelser som i drömmarna, trots detta förblir hjärnan nästan lika aktiv som när vi är vakna.

Tolka drömmar

Drömmar är ännu ett stort mysterium. Genom att tolka drömmar kan vi bli medvetna om förträngda problem och få större självinsikt. Utan drömmar skulle vi varken klara vår utveckling eller vårt psykiska liv. Liksom alla filmer böcker, konst och musik så har dom ett budskap.

Läs mer om Drömtydning

Undermedvetna budskap

Drömm-fantasi

Det är ett mer eller mindre tydligt budskap från det undermedvetna. Ett budskap som inte alltid är helt lätt att förstå. Men med lite träning kan man komma en bra bit på väg att förstå vad ens undermedvetna försöker att säga.

I dag är bristen av betydelsen och förståelsen av våra drömmar ett problem.  De flesta människor är fortfarande okunniga om drömmarnas roll och deras möjlighet att hjälpa. Vi kan inte förbise våra drömmar om vi vill förbli friska såväl fysiskt som psykiskt. Tolkning av drömmar ger oss en bra väg till självkännedom.

Blad-2

Orsak och verkan av drömmar

Enligt lagen om orsak och verkan finns det alltid ett mönster som leder tillbaka till drömmarnas orsak. Drömmar är inte begränsade i vare sig tid eller rum och sträcker sig bortom det sunda förnuftet. Drömmar kan påvisa framtiden, då drömmen har tillgång till insikter och undermedvetna krafter. Dessa insikter gör att slutsatser kan dras om personligheten.

Utgångspunkten för att kunna tolka sina drömmar är att acceptera drömmarnas betydelse för människan. Att kunna se hur mycket av våra drömmar som påverkar vårt vakna, dagliga liv.

Blad-2

Tolka och analysera drömmar

Ingen dröm kan tolkas och analyseras om inte drömmaren har släppt sitt motstånd mot drömtydning. I annat fall kan drömmarens svar bli vilseledande och leda fel. Det är vi själva som skickar budskap till oss i sömnen. Vårt undermedvetna samtalar med vårt medvetna jag.

Drömmar kan bestå av intryck och minnen från dagen som gått, saker som människor sagt, olika information som man fått, händelser eller iakttagelser som man gjort. Ett meddelande från oss själva till oss själva med goda råd och uppmuntrande kommentarer till händelser i ditt liv.

Drömspråket

Drömspråket är huvudsakligen ett bildspråk med bilder som måste tolkas för att budskapet ska kunna förstås. Oavsett budskap i drömmen är drömmar alltid fascinerande och visuellt spännande. I drömmen är det alltid du som är stjärnan.

Därför är drömmar viktiga

Drömmar har många olika roller för vårt välbefinnande. Dom sorterar våra tankar, förklarar och ger tankarna mening innan dom lagras i minnet. Det finns en stor koppling mellan våra drömmar och vår förmåga att lagra  och sortera minnen.

  • Lättar på spänningar och frustrationer från dagen.
  • Bearbetar rädslor och problem
  • Ger goda råd, vägledning och påminnelser.
  • Hjälpa oss att ta beslut.
  • Varnar oss för kommande beslut eller händelser.
  • Låter oss släppa fram undertryckta känslor.
  • Stimulerar vår fantasi och glädje.

Om man inte får drömma och sova får vi koncentrationssvårigheter. Vi blir irriterade, spända och agerar och tänker helt enkelt sämre. Förlorar minneskapacitet och blir glömsk. Vi kan utveckla psykisk eller fysisk sjukdom. Eftersom hjärna är igång hela vår vakna tid måste den få vila och ladda om batterierna.

Läs mer om Drömtydning

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥