Hur du får bättre och ökad självkänsla!

Innehåller affiliatelänkar från Amazon

Vad innebär det att ha bra självkänsla? Många tror att det är att ha ett vackert utseende eller att vara populär och ha många vänner. Andra tror kanske att det är att man åstadkommer många och spännande saker.

Självkänsla innebär egentligen synen på dig själv, att du är tillfreds med dina fel och brister. Att du vet vad som är dina styrkor och svagheter. Det innebär också att du kan uppskatta ditt egenvärde och kan vara stolt över dina förmågor och prestationer.

toplifeline-divider

Hur stärker jag min självkänsla?

Det är viktigt, för att utvecklas, att du identifierar dina talanger och dina styrkor och litar på dem. Att förändra och förbättra vad du inte vet är svårt.  Det är mest produktivt, i första skedet, att bygga på sina starka sidor.

Till skillnad från de kunskaper och färdigheter som förvärvas genom t.ex. studier är talanger anlag, och inte förvärvat. Och det är alltid lättare att utveckla ytterligare skicklighet inom ett område där man har talang.

Bättre självförtroende med en lista

Ett sätt att upptäcka dina styrkor och talanger är att göra en lista över allt du har lyckats med, saker som du gillar att göra, eller situationer där du känner att du har (FLOW), allt flyter på och går bra.

Om du inte känner att du vet vad dina talanger är, föreslår jag att du frågar någon i din omgivning, vad som är dina viktigaste styrkor och dina bästa egenskaper.

Självkänsla-blommor

Bygga upp sin självkänsla

Bygg upp din självkänsla genom att leva i enlighet med dina egna värderingar och behov.
Personer med bristande självkänsla och självförtroende, är alltid på jakt efter beröm och omdömen från andra personer, och glömmer lätt sina egna värderingar och sina egna behov. De har svårt att säga nej till kraven från andra, och finner sig ofta göra saker som går helt emot deras värderingar och behov. Hypnos för Självkänsla o Självförtroende.

Självkänsla och självförtroende

Varje gång detta händer så undergrävs din aktning för dig själv och ditt självförtroende. Om du har svårt för att säga nej och gör saker som du vet går emot din innersta vilja och dina behov, kommer du att fylla tomrummet från obehaget, stressen och ilskan med annat såsom t.ex. mat, tobak, alkohol.

NU är hög tid att ta ställning, reagera och hitta åtgärder som för dig tillbaka på en sund väg till bättre självförtroende.

Bestäm dig för!

 • Vilka värden är viktiga för dig och vilka bland dem, är det som du tenderar att förbise? 
 • Vilka är dina grundläggande behov och vilka tenderar du att glömma för att tillfredställa andra?
 • Hur kan du helt respektera dina värderingar och dina behov, för att känna harmoni?

Bra böcker om självkänsla och självförtroende


sjalvkansla-nu-din-personliga-coach-visar-hur

Självkänsla nu!: din personliga coach

En mycket bra bok som har fått massor av goda recensioner. Innehåller konkreta tips om hur du stärker och utvecklar din självkänsla. Tanken att man alltid känner sig värdelös, om man har dålig självkänsla, oavsett vad man presterar är en sak som man känner igen. Mia Törnblom visar hur man tar sig ur detta mörker, rekommenderas.


Självkänsla på djupet : en terapi för att reparera negativa självbilder

Negativ självkänsla spelar en avgörande roll i våra liv, det visade Marta Cullberg Weston redan i sin förra bok. I sitt arbete som terapeut har hon stött på många personer som går omkring och tror att de inte duger, och därför föddes idén att i en ny bok ge en mer detaljerad beskrivning av hur arbetet med att befria en person från en negativ självkänsla går till


Dina superkrafter : en bok för inre balans och klarhet

Denna bok är till dig som lockas av ord som personlig utveckling, självkänsla, självförtroende, livspussel, välmående och hälsa. Boken skapar möjligheter för dig att förstå att dina superkrafter och sin självkänsla inte behöver stärkas. Du är född med 100 % självkänsla och massor av superkrafter.

toplifeline-divider

Övningar för att stärka självkänslan

En av de viktigaste sakerna att vara uppmärksam på är din inre dialog. Om du kritiserar dig själv ständigt kommer det att öka dina tvivel och minska ditt självförtroende ytterligare. När du är kritisk och nedlåtande mot dig själv, försök att tänka hur det skulle låta om du sa dessa ord, som du säger till dig själv, till en vän eller partner. Det är mycket troligt att dom skulle tycka att du är förfärligt kritisk och dömande mot dom. Det är mycket möjligt att det skulle vara sista gången dom ville träffa dig.

Få bättre självkänsla

Prata istället till dig själv som en god vän, eller en uppmuntrande förälder skulle göra, eller som du gör när du ska uppmuntra en vän som har misslyckats med något. Du skulle troligen påminna om vännens alla fullträffar och alla kvalitéer som vännen har. Skryt för dig själv vilken förträffligt kompetent och kapabel person du är. Påminn dig ofta om dina prestationer och kvaliteter.

toplifeline-divider

Ta små steg, ett åt gången för att komma vidare

Gör små förändringar för att stegvis öka ditt självförtroende. För varje gång som du tar ett litet steg åt rätt håll kommer ditt självförtroende att öka. Försök inte att förändra allt på en gång om du tar för stora utmaningar kommer du att börja tvivla på dig själv och ditt inre kommer att göra motstånd.

Jämför inte dig själv med andra, den enda person du bör jämföra dig med, är dig själv.

Har du gjort något annorlunda eller bättre än förra gången? Efter varje litet steg som du har tagit i rätt riktning kommer ditt självförtroende att stiga och det kommer att gå snabbare och snabbare att höja ditt självförtroende och din självkänsla. Självhypnos är en väg till självförtroende.

Agera! för att få bättre självförtroende

Sluta skjuta upp, bestäm dig för vidta åtgärder på de områden som du har skjutit upp tidigare. Det kan vara små saker som att ringa ett speciellt telefonsamtal eller rensa en låda. Men varje sak som du blir klar med kommer att höja din självkänsla och stärka ditt självförtroende.

Sammanfattning

 • Att förbättra självkänsla tar tid, kräver många försök, och särskilt tålamod och uthållighet från din sida.
 •  
 • Du är ensam ansvarig för ditt liv och ditt självförtroende, och inte ett offer för olika omständigheter.
 •  
 • Bestäm vad som är dina grundläggande behov och värderingar och agera i enlighet med dessa.
 •  
 • Identifiera dina talanger och dina styrkor och litar på dem
 •  
 • Var dig själv och inte försöka kopiera andra.
 •  
 • Se till att, när du pratar till dig själv, förmedla positiva tankar
 •  
 • Säg till dig själv att du är bra och att du kan och vill.
 •  
 • Sätt upp små mål och AGERA!
självkänsla Hjärta