Drömmer att jag är försenad

Drömtydning om att vara försenad och fördröjd. Du kommer för sent eller du missar något viktigt. Drömmen symboliserar de ambitioner du har och vad du vill uppnå men som du inte vet om du kan klara av. Räcker din vilja och kunskap till för att göra det du vill. Drömmen kan säga att du är maktlös i en viss situation, du kommer inte att hinna i tid.

Är du en person som lever på marginalen? En person som har svårt att respektera tider och överenskommelser. Är det du själv som är problemet eller är det yttre krafter som håller dig tillbaka? Vilka hinder och blockeringar behöver du ta tag i?

Drömtolkning om att vara försenad

  • Du drömmer att du kommer försent till ett viktigt möte, en sådan dröm varslar om förlorade pengar och självaktning.
  • Drömmer du att det finns en rad med dörrar och du inte vet vilken du ska gå in i, kommer du att få ett besök du inte litar på.
  • Om du drömmer att du försöker gå men hela tiden fastnar och trasslar in dig är det ett varsel om sjukdom.
  • Om du är på väg till ett möte men går hela tiden vilse och inte hittar fram betyder det att du kommer att få svårt att hitta ett bra arbete..
  • Om du drömmer att du vill ha mera tid är det en indirekt önskan om att åter få vara ung.

Läs också . . .