Drömmar om djur

Drömtydning om djur är spännande och kan ibland vara lite skrämmande. Djur dyker ofta upp i våra drömmar när starka och djupa känslor är inblandade och påverkar ditt liv. Kanske har du hittat en ny kärlek eller ett annat starkt känslomässigt tillstånd som tex. en separation eller du är osams med någon. 

Bild på fyra djur - Drömtydning om djur

Med Starka Känslor

I känsloladdade situationer händer det då ofta att du drömmer om tex. vargar, tigrar, ormar eller andra vilda djur, som vanligtvis visar ett aggressivt beteende. I djurdrömmar är djuret ofta en representation av dig själv eller människor i din omgivning.

Inom psykologin ses djur i drömmar som symboler för drifter och instinkter. Vissa psykologer ser det som en symbol för undertryckt ilska och aggression


Djur förkroppsligar även det vilda, okända, en längtan till frihet och ut till naturen. Det är instinkter och känslor som vi kanske känner att vi har förlorat i vår moderna värld och som du kanske längtar tillbaka till.

Drömtydning om Djur & Positiva Känslor

Men djurdrömmar kan också stå för positiva känslor. Det behöver inte alltid vara det vilda, farliga djuret, det kan också vara ett trevligt och troget djur som möter dig i drömmen.

En gullig katt eller en trogen hund tex. djur som du känner att du kan lita på. Ett djur som stå för värme och trygghet, för självständighet och en känsla av välbefinnande. Det djuret  kanske symbolisera att du vill ge kärlek, trygghet och värme

Gul Fågel - Drömtydning om djur

Djur med Mänskliga Egenskaper

Många djur är ju också förknippade med vissa mänskliga egenskaper. Räven tex. anses ju vara slug och listig, ormen är bedräglig och farlig. Ormen har ju varit en symbol för misstro och svek sedan Adam och Eva. 

Som med alla drömmar finns det olika sätt att tolka djur drömmar. Den korrekta tolkningen av djur drömmen beror på många individuella faktorer. Hur ser din relation till djuret ut. Är det ett djur du fruktar eller är det ett djur du beundrar mm.


Några frågor att ställa till dig själv när du vill tolka drömmar om djur

  • Vilka associationer eller egenskaper förknippar du med djuret i drömmen?
  • Utgör djuret ett hot mot dig eller är det ett annat budskap som förmedlas.
  • Är det ett okänt djur eller ett som du känner personligen?
  • Vad gör djuret, hur reagerar du och vad känner du för det?
  • I vilken situation och i vilken slags dröm dyker djuret upp?
cartoon seal - Drömtydning om djur

Drömmar om Ormar och Råttor

Drömmar om Häst & Lejon

Drömmar om Spindlar

Drömmar om Vargar