Vill du kunna tyda och tolka dina drömmar? Vill du kunna tolka andras drömmar? Här är några tips för för dig så att du kan komma igång med att lära dig drömtydning.

Uppslagen bok med tecken i - Lär Dig Att Tyda Drömmar

Tolka Dina Egna och Andras Drömmar

Att lära sig att tyda och tolka drömmar kan vara en intressant och framför allt väldigt kul process. Ju mer du lär dig, ju roligare kommer det att bli. Vänner, bekanta, arbetskamrater och familj kommer alla att vara intresserade av dina analyser av dina och andras drömmar.

Cartoon. En figur som sover - Lär Dig Att Tyda Drömmar

Finns Inget Rätt eller Fel

När du lär dig att tyda drömmar är det en högst personlig resa och det finns ingen ”rätt” eller ”fel” tolkning av en dröm. Det är viktigt att komma ihåg att drömmarna är unika för varje människa och kan för det mesta ha olika betydelser för olika personer. Läs om våra Vanligaste Drömmar.

Varje Dröm är Personlig

Varje dröm måste tolkas utifrån ett personligt perspektiv eftersom symboler och betydelser varierar mellan individer och den livssituation som man befinner sig i.

Kvinna med blommor i ansiktet - Lär Dig Att Tyda Drömmar

Sju Steg Att Lära Dig Tyda och Tolka Drömmar

Här är några steg som Lär Dig Att Tyda Drömmar, dina egna men även andras drömmar.💛


  1. Skaffa dig en drömbok eller ett drömlexikon. Skaffa dig sedan en anteckningsbok och ha den bredvid sängen. Skriv ner så mycket som möjligt om dina drömmar så snart du vaknar. Det kommer att hjälpa till att hålla reda på drömmarna och ser till att du inte glömmer bort dom.
  2. Lär dig tolka symbolspråket i drömmarna. Drömmar kommunicerar ofta till oss genom symboler och metaforer. Läs böcker, studera online  och leta efter symbol- och drömlexikon så att du kan få en förståelse för dom vanligaste symbolerna och deras olika möjliga betydelser.
  3. Skapa ditt eget symbolbibliotek: För att lära känna de tecken och symboler som är specifika för dina drömmar, skapa ett eget bibliotek. Skriv ner de symboler, tecken, föremål och bilder som dyker upp regelbundet i dina drömmar och försök komma ihåg vilka känslor de skapade i drömmen. Med tiden kommer mönster och kopplingar att framträda för olika symboler och bilder.
  4. Gå djupare in i dina drömstudier: Studera forskningsartiklar, böcker och studier om drömtydning så att du får en djupare förståelse för symboler och tolkningar. Det finns många författare,forskare och även filosofer  som har forskat på drömmar och deras tolkningar och betydelse.
  5. Var medveten om din egen känsla: När du försöker tolka dina drömmar är det viktigt att lyssna på din inre intuition och känsla. Drömtydning handlar inte bara om att följa strikta regler, tecken och symboler, det handlar också om att koppla ihop drömmen med dina egna personliga erfarenheter och känslomässiga tillstånd.
  6. Skaffa en mentor eller bollplank: Om möjligt kan det vara bra att hitta en mentor eller någon som redan har kunskap och erfarenhet av drömtydning. Att få vägledning och hjälp, speciellt i början, kan vara till stor hjälp för dig för att utvecklas och bli bättre på dina färdigheter.
  7. Ha tålamod: Att lära sig att tyda drömmar tar tid och kräver övning. Ha tålamod och ge inte upp om du inte ser omedelbara resultat. Att utvecklas som drömtydare tar tid. Du behöver öva, träna och analysera dina tolkningar. Men med tiden kommer du att bli allt mer kunnig och träffsäker.