Block och penna SMARTA mål

Vad är SMARTa Mål?

Med SMARTa Mål kan du styra din framtid. Utforma ditt liv och dina drömmar för att nå dit du vill. Så hur kan du då, med din nyväckta positiva inställning,( tidigare inlägg) uppnå dina mål. När du nu har gått från negativa tankar, som har förhindrat dig från att uppnå din fulla potential, till ett mera positivt tänkande finns det ingenting som kan hindra din utveckling och dina resultat.

Sätta S.M.A.R.T mål

Att sätta upp mål är ett viktigt steg för att du ska kunna nå dina drömmar och dom resultat du önskar i livet. Människor som har framgång använder ”mål” och “målsättning” för att kunna nå resultat. Att du sätter  upp tydliga mål och delmål ger dig motivation och rörelse som krävs för att du ska kunna växa. 

Vad är SMARTa Mål modellen?

Men att sätta mål kan kännas svårt och besvärligt, men behöver egentligen inte vara så komplicerat. En enkel och bra metod för att sätta upp mål, som inte är svår att lära sig är SMART modellen. Det är en enkel modell som motiverar dig, ger dig kontroll och håller dig på rätt spår. 

När du börjar, sätt upp SMARTA mål som är:

💚 Mätbara. Så du vet när du nått ett mål.

💚 Uppnåeliga. Så du får glädjas åt dina framsteg.

💚 Personliga. Sätt dina mål för dig, inte någon annan.

💚 Praktiska. Det kan vara personliga eller arbetsrelaterade eller båda.

💚Dela dem med andra. Det hjälper med motivationen att nå dina mål.

Förkortningen S.M.A.R.T står för att ditt mål ska vara:

  • Specifikt
  • Mätbart
  • Attraktivt
  • Realistiskt
  • Tidsbestämt
klok uggla SMARTA mål

Specifikt:

pin SMARTA mål

Du måste tydligt och konkret ange vad målet gäller. Skriv ner det så tydligt som möjligt enligt SMART-modellen och klargör vad du vill uppnå. 

Vad är det du vill uppnå? 

Varför du vill uppnå detta mål?

Hur ska du uppnå detta mål? 

Vad behövs för att nå målet?

Att basera dina planer på drömmar och fantasier kommer inte att hjälpa dig att nå resultat.

Mätbart:

stapel SMARTA mål

Hur du mäter att du har kommit framåt och ser till att du är på rätt spår. Ju mer mätbart något är, desto lättare är det att se om du har gjort framsteg. Mätbart anges med exakta tider, mängder (kg, kr, besökare, %) eller annat som gör att du kan avgöra om du har kommit från punkt A till punkt B. Hur ser du att du har nått ett mål eller delmål?

Attraktivt:

Se till att det är rätt mål. Det betyder att ditt mål ska vara något du vill göra och att det är ett mål som du är villig att offra kraft och energi på. Du måste fråga dig själv: ”Vill jag nå detta mål, är det här ett mål som är viktigt för mig?” “Är det ett mål som är värt att arbeta mot?” Eller finns det andra mål som är viktigare just nu?. Mål som du brinner för och som är rätt för dig, ger dig lust och drivkraft att arbeta vidare för att nå dina drömmar.

Realistiskt:

Målet ska vara något som du kan nå. Genom att inte sätta för orealistiska mål får du bättre motivation. Om du ständigt missar att nå dina mål eller delmål kommer du att tappa din vilja att fortsätta. 

Tidsbestämt:

klocka SMARTA mål

Datum och tid för att uppnå målet. I likhet med att målet ska vara mätbart bör ditt mål ha en tidsram. Tiden som är avsatt för att nå målet ska vara realistisk men inte så generöst tilltagen att du inte når ditt mål i rimlig tid. Utvärdera dina framsteg dagligen eller veckovis, det kommer att uppmuntra och motivera dig att fortsätta.

Skriv ner dina S.M.A.R.T mål.

Det är viktigt att du skriver ner dina mål om du har en lång lista med mål som du vill slutföra. Att du skriver ner dina mål ger en tydligare bild av vilka avsikter och ambitioner du har. Att ha skriftliga mål kommer att förändra din syn på vad du kan åstadkomma.

Planera med slutmålet i åtanke

Ha slutmålet klart för dig när du planera dina mål och delmål, det ger dig visioner och energi för att fortsätta. Det hjälper dig att fokusera på ditt arbete och kvaliteten och uppmärksamheten förbättras om du har klara slutmål. Fokusera på framsteg, även om det är små steg framåt och kom ihåg hur du vill att slutmålet ska se ut. Då kommer du snart att nå dina stora drömmar och bli framgångsrik.

Börja med dom små målen.

Ett stort mål kan vara skrämmande, kanske till och med stort nog för att du ska ge upp och inte försöka uppnå det. För att övervinna det bryter du upp ditt mål i flera mindre, mer hanterbara steg, som sedan kan delas upp ytterligare om det behövs.

Alla SMARTa mål kan delas upp i många delmål.

Mindre mål är mer hanterbara och hjälper dig att hålla kursen mot dom stora slutmålen. Du får också tillfredsställelsen av att regelbundet känna att du kommer nånstans och uppnår resultat, vilket i sin tur gör att  självförtroendet och energin ökar så att du vill fortsätta arbeta framåt.

Håll dig till planen och ge aldrig upp.

Ha fullständig tro på dig själv och dom mål du har satt upp.Ta lärdom av alla svårigheter som uppstår och tänk över hur du kan göra nästa gång för att komma vidare. Försök igen och igen tills du når ditt önskade resultat, små steg, ett åt gången. När du har slutfört ett visst mål eller delmål, glöm inte att ge dig själv någon belöning, det är du värd.

Varför kan jag inte nå mina mål?

En vanlig anledning till att du tycker det är för svårt att uppnå dina mål är att du bara har planerat in de långsiktiga, stora målen, utan att planerar in de korta delmålen. Eller också planerade du inte dina mål i tillräckligt små steg. Om du planerar alltför stora steg och mål kommer du att få svårt att hitta motivationen för att gå vidare. Små kortsiktiga mål är utgångspunkten för att du ska nå dina stora långsiktiga mål. 

Ta tag i dina arbetsuppgifter på ett klokt sätt, anpassa målen och göra dom till dina egna. Skriv ner minst ett litet steg du kan ta just nu för att börja resan mot ditt mål. Sikta mot månen – om du missar kommer du att landa bland stjärnorna.🎯

Hanna-namn