Hypnos funkar det Klocka i rörelse

Hypnos funkar det?

Hypnos är i huvudsak ett sätt att programmera och styra hur du tänker. Genom hypnos kan du ⭐ ändra ditt tänkande, ⭐ få stopp på dåliga vanor och ⭐ ta kontroll över den person du är. Det liknar meditation och resulterar, förhoppningsvis, i att du blir en starkare, nöjdare och mera välfungerande människa.

Hypnos funkar det? Ja! Hypnos fungerar genom att du når ett avslappnat tillstånd där det går att komma djupare in i dina sinnen och omprogrammera ditt undermedvetna. När du är under hypnos är du vaken och vanligtvis medveten om allt runtomkring. 

divider4-färg

Fysisk och mental avkoppling

Genom fysisk och mental avkoppling kan hypnos göra det möjligt för dig att kringgå dina medvetna sinnen och väcka positiva tankar och idéer i ditt undermedvetna. Efter hypnosen kommer de nya tankarna och idéerna i ditt undermedvetna, så småningom att påverka dina medvetna sinnen och det leder till ett förändrat beteende.

Hypnos! hur funkar det?

🧡 Även om det i många fall fortfarande är svårt att förstå exakt hur hypnos fungerar, visar jämförande studier tydligt att det finns positiva effekter inom olika områden inom medicin och psykologi. 🧡  

Hypnos funkar det? Hjärna AI

Hypnos och vetenskap

Ordet hypnos kommer från det grekiska ordet ”hypos” som betyder sömn. Men hypnos är inte ett sömntillstånd. Tvärtom, du är till och med mycket uppmärksam och fokuserad – bara på en annan nivå. I hypnos befinner du dig i tillståndet mellan vakenhet och sömn. Precis som du gör varje dag innan du vaknar på morgonen och somnar på kvällen. 

SR Vetenskapsradion om Hypnos

Tillgång till det undermedvetna

Baserat på Sigmund Freuds arbete kan det mänskliga sinnet delas upp i tre olika medvetenhetsnivåer eller områden, det medvetna, undermedvetna och det omedvetna.

⭐ Freud ansåg att det medvetna sinnet är den del av sinnet som ansvarar för att förstå de saker vi är direkt medvetna om.

⭐ Det undermedvetna sinnet ligger under medvetandet på en djupare nivå och är därför inte så lättillgängligt. Det sinnet styr hur vi känner eller reagerar på vissa situationer baserat på våra tidigare erfarenheter. Det styr också våra kroppsfunktioner, som exempelvis vår andning.

⭐ Det omedvetna sinnet är den mest djupt liggande delen av våra sinnen. Därmed är det också svårare att nå för våra medvetna sinnen. Det hypnotiska tillståndet ger en ökad tillgång till det undermedvetna och därmed till de ”omedvetna” lösningarna för dina problem. 

Vetenskapen stöder hypnos

Det finns tusentals publicerade forskningsstudier som rör hypnos. Flera stora tidskrifter har kontinuerligt publicerat forskning i över ett halvt sekel. Översyner av befintlig forskning har kommit fram till att effekterna av hypnos har vetenskapligt stöd. 

Hypnos funkar det? Forskning som stöder hypnoterapi vid behandling av ångest, smärta och psykosomatisk sjukdom är särskilt framträdande. American Psychological Association (APA) har erkänt hypnos som stöd för behandling av fetma. Den inflytelserika NICE i Storbritannien har erkänt hypnos som en evidensbaserad behandling för irritabelt tarm syndrom (IBS). Det finns också stort stöd i vetenskapen för hypnos vid behandling av andra tillstånd.

Är hypnos farligt?

Hypnos är inte ett tillstånd av hjärnkontroll, hjärntvätt, medvetslöshet eller något mystiskt. När du befinner dig under hypnos :

  • Du är medveten
  • Du har kontroll
  • Ett naturligt ,ofarligt tillstånd
  • Du kan komma ur din hypnos när du vill
  • Du tillåter bara vad som är acceptabelt för dig

Hypnos kräver ett medvetet och frivilligt deltagande,  vilket gör det omöjligt att hypnotisera någon mot sin vilja. Inte ens den bästa hypnotisören kan göra någonting om du har en avvisande eller negativ inställning.

Hypnos är inte farligare än meditation eller avslappning. Inga trovärdiga rapporter finns, om att någon någonsin skadats av hypnos. Flera experiment inom detta område har genomförts och inget tyder på att hypnos är farligt.

Mer om HYPNOS