Mindfulness mot stress & Ångest

I vår högteknologiska värld, där vi ständigt är uppkopplade och ska hålla fler och fler bollar i luften samtidigt och tid är pengar så drabbas många människor av ångest och stress

Kanske är det någonting som du också känner igen? 

Oavsett om du är gammal eller ung, rik eller fattig så tappar vi ibland fotfästet och fastnar i grubblerier om det som har varit eller om framtiden. Tankar och funderingar som kanske ger dig lite ångest och som kan göra dig stressad.

Person som mediterar Mindfulness Mot Ångest

Mindfulness Påverkar Kropp och Medvetande

Vi har och behöver alla en viss nivå av stress och oro, det är helt naturligt. Men när tankarna blir för många och för negativa, leder det lätt till en ökad negativ påverkan på ditt psyke. Det i sin tur har en direkt negativ påverkan på din fysiska kropp. 

Så behöver det dock inte vara, för det finns metoder för att sänka dina stressnivåer. En metod som är effektiv och inte kräver vare sig pengar eller mycket tid är Mindfulness. Mindfulness har blivit alltmer populärt i västvärlden och används idag som behandling av en rad olika psykologiska diagnoser.

Vad Är Mindfulness? 

Mindfulness kallas också för “medveten närvaro”. Det är en gammal  meditationsmetod som fokuserar på att vara i nuet. Tanken med mindfulness är att kunna landa i nuet, just nu, det enda ögonblick som finns, och att handla medvetet. Det betyder att du vet och har kontroll på vad du gör just nu och inte agerar automatiskt eller på autopilot. 

Inte Dömande, Tålamod och Öppet Sinne

Attityder och beteende som kan hjälpa dig att vara mindful är bland andra: att inte vara dömande, att ha tålamod, att ha ett öppet sinne för nya möjligheter och ideer så du inte fastnar i invanda rutiner. Kunna lita på och ha tillit till dig själv och dina känslor. 

Att vara uppmärksam på var du är just nu, acceptera hur saker och ting  faktiskt är och att släppa taget om det som du inte kan påverka.


T.ex. att inte reagera på alla dina tankar och känslor utan istället kan du ta ett steg tillbaka och se på dina tankar och sedan välja att, antingen agera medvetet eller att låta impulsen att agera bli mindre och försvinna.

Med Mindfulness kan du träna ditt sinne till att vara ödmjukt och anspråkslöst. Då kan du, utan att låta dig påverkas, acceptera alla tankar som dyker upp i ditt sinne. Du kan låta känslorna komma och gå utan att ge dom makt att påverka eller styra ditt medvetande och dina känslor. 

En tom brygga i Mindfulness Mot Ångest

Hur ångest påverkar ditt välbefinnande

Ångest och ängslan är ett vanligt problem vid psykisk ohälsa. Globalt räknar man med att ca 6-18% av befolkningen har återkommande perioder av ångest och oro. 

Rädsla är roten till ångest. 

När vi går igenom olika kriser, och man känner osäkerhet och rädsla inför framtiden, är det inte konstigt om det snabbt leder till ökad ångest och farhågor för framtiden. Som ett resultat av sådana tankar så får vi svårt att koncentrera oss på vårt dagliga liv och på nuet. 

Mindfulness-övningar och tekniker

Men med Mindfulness-teknik kan du lindra och styra bort den negativa effekten av ångesten. Du enkelt lära dig hur du styr bort dina obehagliga känslor, så du kan låta tankarna komma och gå utan alltför stor negativ påverkan på dig.

Mindfulnessträning kan du inte misslyckas med. 

Åker uppmärksamheten iväg i en meditationsövning och du börjar tänka på något annat så är det ett bra tillfälle att öva dig i att ta tillbaks kontrollen över uppmärksamheten. Att vara mindful är som vilken annan färdighet som helst, det vill säga för att bli bra,måste du träna.

Hur kan det hjälpa dig att komma över din ångest?

Mindfulness grundtanke är att befinna sig i nuet. Att vara reflekterande, utan att för den skull vara tvungen att reagera. Varje aktivitet och syssla som hjälper dig att fokusera din uppmärksamhet på nuet, är att utöva Mindfulness.

Nalle Puh i Mindfulness Mot Ångest

Några Enkla Mindfulnessövningar

Här är några enkla Mindfulness-övningar som gör att du kan hantera och motverka stress och ångest. Mindfulness passar för alla, även för dig som har en benägenhet att fastna i negativa tankar, osäkerhetskänslor, stress och oro, men också om du bara behöver ha lite avslappning i vardagen.

Fokusera uppmärksamheten på andningen 🟢

Ett enkelt sätt att landa i nuet är att du fokuserar på din andning. 

På det sättet kan du flytta fokus från dina surrande tankar till att befinna dig i nuet och enbart tänka på din andning. 

Du kan göra det när du vill och hur många gånger du vill under dagen. Under en kortare tid, kanske en eller ett par minuter eller under längre pass. När det kommer till att utöva mindfulness finns det ingen som är rätt eller fel. Det viktiga är din ambition att  var nyfiken, öppen och välvillig till att prova Mindfulness.

Du blir distraherad och dagdrömmer

Att du blir distraherade och dagdrömmer är ju någonting normalt som vi alla råkar ut för varje dag. Målet med Mindfulnessträning är inte att stoppa det, utan att se på dom tankar´som kommer medvetet och att ändå hålla uppmärksamheten på nuet.

Hur du övar medvetenhet

  • Enklast är att sitta upprätt och avslappnad med slutna ögon och att koncentrera dig på andningen. 
  • Observera hur du andas in och ut utan att styra eller kontrollera din andning. 
  • Låt bara andningen komma och gå.  
  • Lägg märke till hur din bröstkorg stiger och faller, expanderar och drar ihop sig.
  • Om du märker att ditt sinne vandrar iväg, kom ihåg att inte döma eller reagera på dina tankar, bara observera och återgå till att fokusera på din andning.

Träning ger färdighet

Det kan vara svårt i början, men det blir lättare med tiden. På det här sättet får ditt medvetande en chans att sakta ner och komma in i ett lugnare tempo. Du får ett bättre perspektiv när du fokuserar din uppmärksamhet på andningen och så småningom släpper din ångest.

Du skapar ett utrymme så att ditt sinne är mindre reaktivt på oro och negativa tankar. När dom tidigare oroande tankarna börjar försvinna så kan ditt medvetande reagera mera rationellt och sakligt. 

Du får en chans att släppa dom stressande  tankar som håller dig tillbaka och låter dig se på vad som händer i nuet, vilket bara är möjligt med ett lugnare och neutralt sinne. 


Ett par andra enkla övningar i Mindfulness är:

Lyssna Uppmärksamt 🟢

Det kan låta konstigt att genom att lyssna så blir det en form av Mindfulness meditation. Men återigen är det ditt fokus som du ska använda för att vara i nuet. 

Våra tankar börjar ju ofta vandra under samtal. Istället för att tänka på vad du ska svara eller vad du ska skriva, medan din kollega pratar, försök att helt rensa ditt sinne och fokuserat lyssna på vad han eller hon har att säga. 

Försök att inte tänka på din kalender eller andra samtal utan fokusera helt på den som pratar och stanna kvar i samtalet och nuet. Du kommer inte bara att få mer information och ett lugnare medvetande, utan du kommer att uppfattas av din kollega som en bra och intresserad lyssnare.

Paus i Naturen 🟢

En klassiker när man känner sig stressad och orolig. Det här kräver visserligen att du går ut i naturen, men det kommer att vara värt det. Under din kaffe- eller lunchrast kan du ta en promenad ensam i en närliggande park, trädgård eller annat naturligt ostört område. 

Lämna din telefon

Om du kan, så lämna din telefon på jobbet eller hemma och ägna den här stunden åt att se, känna och lyssna på naturen omkring dig. När du går försök att vara helt fokuserad på ljuden, dofterna och ljuset omkring dig.

Som i tidigare övningar, när stressande och negativa tankar tränger sig på, ta tillbaka fokuset på naturen omkring dig. Den här övningen, när du rör dig ute i naturen i friska luften, är bra både för din kroppen och dina sinnen.