Vad är chakran?

Ibland om du stänger ögonen och tar ett djupt andetag, kan du känna en känsla av lugn, harmoni, glädje och balans. Kanske känner du så utan någon riktig anledning, i varje fall ingen som du kommer att tänka på just då. I så fall är det upplevelsen av att dina chakra-center är öppna och synkroniserade. 

Hela din kropp har punkter

Du har chakrapunkter över hela kroppen och även utanför den fysiska kroppen. De chakran som finns utanför kroppen, finns i dina energifält, tex i din aura.

Även om du inte känner till någonting om chakran har du säkert känt deras energier. När du får en känsla av djup kärlek, äkta och genuin från hjärtat, är det kraften och energin som kommer från det fjärde chakrat – hjärtchakrat. 

Om du känner att någon har behandlat dig illa eller sårat dig, känner du en påverkan på ditt tredje chakra, ditt centrum för personlig vilja och integritet.

Blockeringar i chakran

Att rena dina andliga energier är en process som ändrar negativa känslor till positiva. Det gör du vanligtvis genom att balansera dina chakran och att få dom i samspel med varandra. Balansera och öppna upp med Kristaller.

Fritt flödande positiv energi

Chakran är dom energicentra som finns i och omkring din kropp. Olika chakran kopplar till olika delar av kroppen och har olika funktioner.

På sanskrit betyder ordet chakra ”hjul” eller ”virvel”. Du kan tänka på dem som områden med fritt flödande positiv energi. Det är dom ställen  som är ansvariga för att leda energi genom hela din kropp.

Balansera chakran

Du kanske har hört att du kan ”öppna” “lösa upp” och balansera dina chakran, vilket betyder att när alla chakran i din kropp är öppna kan energi flöda fritt genom den. Då gäller harmoni mellan den fysiska kroppen, sinnet och anden, och du känner dig fri, frisk och kapabel att ta dig an vad som helst.

Men om dina chakran inte är i balans?

Då måste du frigöra dina chakran från blockerad eller stillastående energi. När dina chakran är låsta eller ur balans är din fysiska, mentala och känslomässiga hälsa inte heller i balans. Läs mer om vilka kristaller som passar dig.

Hur många chakran finns det i människokroppen?

Du som dom flesta andra, känner kanske till att det finns sju stora chakran. Men totalt finns det 114 chakran på människokroppen. Människokroppen är en komplex energiform och förutom 114 chakran har den också 72 000 ’nadis’ eller energikanaler, genom vilka vital energi, eller ’prana’, rör sig. 

När nadierna möts på olika punkter i kroppen antar de formen av en triangel. Denna triangel är känd som ett chakra, vilket betyder ”hjul”. 

Vi kallar det ett hjul eftersom det står för tillväxt, rörelse och dynamik. Vissa av dessa centra är mycket kraftfulla, medans andra inte är lika verkande. 

På olika nivåer producerar dessa chakran eller energicentra olika kvaliteter och energier hos en människa. Av 114 chakran är sju stora, 21 mindre och 86 mikro chakran. Bland 114 chakran finns 112 i kroppen, medan två finns utanför kroppen


Sju stora chakran i människokroppen:

Av dom sju stora chakran som finns, befinner sig en utanför kroppen och över huvudet. Dessa stora chakran ligger i den fysiska kroppen från nedre delen av ryggraden till toppen av huvudet. 

Dom går vertikalt upp och ner längs ryggraden. De är anslutna till nervsystemet längs ryggraden, det endokrina systemet och olika körtlar. Chakran är också kopplade till flera kroppsfunktioner som andning och matsmältning.

kroppens chakra punkter Vad är chakran

1. Rotchakrat

Smbol för rotchakrat Vad är chakran

Människokroppens första chakra är ”Rotchakrat” som representerar grunden. Det är också känt som ”Muladhara.” Det finns vid basen av ryggraden vid svanskotan. Det är sammankopplat med din självbevarelsedrift. 

När rotchakrat är öppet och balanserat ger det dig en stabil grund på det fysiska planet. Du känner dig trygg i din förmåga att möta livets utmaningar och att stå med fötterna stadigt på jorden. 

Muladharas färg är röd.

Dess element är jorden.

Dess sten är hematit.

Det växer huvudsakligen till vid en ålder av 1-7 år.

Dess mantra är: ”Jag kan inte växa från en ostadig grund.”

När det är ur balans känner du dig stressad och ofokuserad, och du befinner dig i ett instabilt tillstånd. Medans ett rotchakra i balans ger ger  hälsa och välstånd. Du är lugn, trygg och övertygad om att dina grundläggande behov kommer att uppfyllas.

 

2. Sakralchakrat

symbol för sakralchakrat Vad är chakran

Kroppens andra chakra är ”Sakralchakrat” eller ”Swadhisthana.” Det sammankopplat med din självtillfredsställelse. Det finns i underlivet ca 5 cm under naveln. Det hjälper dig att förhålla dig till dina och andras känslor. När detta chakra är i balans känner vi en känsla av samhörighet med  andra och en känsla av tillfredsställelse. Det hanterar också kreativitet och din sexuella energi.

Färgen på Swadhisthana är orange.

Dess element är vatten.

Dess sten är Tigeröga.

Den växer huvudsakligen till i åldern 8-14 år.

Dess mantra är ”Jag hedrar alltid andra utan att förlora mig själv.”

När det är i balans och harmoni, känner du en känsla av överflöd, välbefinnande, glädje och din sexualitet är i harmoni med dina önskningar och känslor. De med ett blockerat sakralchakra känner en känslokyla, håglöshet och brist på kontroll i sina liv.

3. Solar plexus-chakrat

symbol för Solar plexus-chakrat

Det tredje chakrat som kallas ”Solar plexus-chakrat” eller ”Manipura” styr  din förmåga att känna dig säker och att ha kontroll över ditt liv. Det ligger i övre delen av buken i magen (solar plexus). Tänk tillbaka på sista gången du hade fjärilar i magen, eller kände ett obehagligt hugg i magen. Då kände du av “Manipura” chakrat.

Manipuras färg är gul.

Dess element är ”eld”.

Dess sten är bärnsten.

Det utvecklas huvudsakligen i åldern 15-21 år.

Dess mantra är, ”Självkärlek börjar när jag accepterar alla delar av mig själv.”

Om ditt solar plexus chakra är blockerat kan du känna skam, frustration  och självtvivel. Om det är öppet kan du förmedla och visa ditt sanna jag. Ett öppet solar plexus chakra ger dig självförtroende, självkänsla och harmoni.

4. Hjärtchakrat

symbol för Hjärtchakrat Vad är chakran

Det fjärde chakrat är ”Hjärtchakrat” eller ”Anahata.” Det är bron mellan de tre nedre chakran och de övre chakran som är mera förknippade med andlighet. Som namnet antyder kan Hjärtchakrat påverka vår förmåga både att ge och ta emot kärlek – från andra och från oss själva. Det ligger i mitten av bröstet, strax ovanför hjärtat. Detta chakra är kopplat till vår sociala identitet

Färgen på Anahata är grön.

Dess element är luft.

Dess sten är rosenkvarts.

Mantra är, ”När jag älskar mig själv är det lätt att älska andra.”

Det växer vanligtvis vid en ålder av 21-28 år.

När det är öppet känner du kärlek, glädje och inre frid. Du upplever djup medkänsla och empati. Om du har ett blockerat hjärtchakra kan du inte helt öppna dig för människorna i ditt liv. Men om Hjärtchakrat är öppet kan du göra det.

5. Halschakrat

vad är chakran symbol för halschakra

Det femte chakrat är ”Halschakra” eller ”Vishuddha.” Det är förenat med hur du framställer dig själv och din kreativa identitet. Det ger röst till ditt hjärta och styr din förmåga att kommunicera. När Halschakrat fungerar till sin fulla kapacitet hjälper det din själ att känna sig fria och du kan uttrycka dig ärligt och tydligt. Halschakrat ligger i halsen.

Färgen på Vishuddha är ljusblå / turkos.

Dess element är ljud eller musik.

Dess sten är akvamarin.

Dess mantra är: ”Jag framför alltid min sanning.”

Det utvecklas vid en ålder av 29-35 år.

När vi är ur balans döljer vi våra känslor och sanningar. Vi kan inte uttrycka det vi vill, och vi har svårt att hitta orden för att säga hur vi verkligen känner. Vi känner att vi inte är kreativa och tvekar att uttrycka oss. Ett öppet Halschakra, det hjälper dig i kommunikationen, hur du uttrycker och framställer dig och att tala sanning.

6. Det tredje ögat

Ju högre upp du kommer i kroppen, ju mer närmar du dig kopplingen med det andliga. ”Det tredje ögat” eller ”Anja” är själens öga och styr din förmåga att se helheten och är kopplat till din intuition. Det förmedlar  begreppet självreflektion och är relaterat till din ursprungliga identitet. Den registrerar information bortom det uppenbara. Drömmar och innovativa tankar är vanliga för den som har ett öppet tredje ögat chakra. Det finns på pannan mellan ögonen. 

Färgen på Anja är mörkblå / lila

Dess element är ljus.

Dess sten är ametist.

Mantra är, ”Jag är öppen för att utforska vad som inte kan ses.”

Det utvecklas vid 36-42 år.

När du är i obalans med Anja stängs du av från ditt ”kännande jag” och reagerar istället med känslor som ilska och rädsla. När det är öppet och  under kontroll känner du ett stort mått av intuition, fantasi, kreativitet och visdom.

7.Kronchakrat (Sahasrara)

”Kronchakrat”, eller ”Sahasrara” är det högsta chakrat, sitter vid huvud kronan och representerar din förmåga att vara öppen mot din andliga sida. Det är sammankopplat till begreppet självkännedom. När du öppnar ditt kronchakra helt kan du få tillgång till ett högre medvetande. Kronchakrat ligger på toppen av huvudet

Färgen på Sahasrara är violett / vit.

Dess element är gudomligt medvetande.

Dess sten är klar kvarts.

Dess mantra är: ”Jag är ägare av kärlek och ljus.”

Det utvecklas vid 43-49 år.

När Kronchakrat är i harmoni ger det dig en känsla av inre och yttre harmoni och en andlig koppling till dig själv och till allt som finns omkring dig. När Kronchakrat är ur  balans känner du dig isolerad och sårad. Du  känner dig bortkopplad och ensam.