Vad är Attraktionslagen?

Innehåller annonslänkar för Bokus

Föreställ dig för ett ögonblick att du besitter en källa till fullständig och total kraft. En kraft som inte har några begränsningar. En kraft som ger dig oinskränkt makt över dig själv och andra.

Hur skulle du då använda den kraften?

💛 Skulle du vara välvillig.

💛 barmhärtig och generös.

💛 använda din makt för att hjälpa.

💛 stödja människor

💛 Hjälpa människor uppnå sin fulla potential?

Eller skulle du missbruka makten egoistiskt och ensidigt till din egen fördel?

Tyvärr (eller lyckligtvis) finns det ingen möjlighet för en person att ha så mycket makt. Naturlagarna styr enligt egna regler och egna lagar. Du kommer aldrig att ha fullständig kontroll över andra människors liv och öde. Och tur är det.

 

Du har makten med tankens kraft

Men hur skulle det vara om du kunde bestämma vägen och ödet i ditt eget liv och uppnå dina stora mål. Här behöver du inte använda uttrycket “om” för den makten ligger i din förmåga. I din och universums förmåga.

💜 Få ditt drömjobb

💜 Åka på fantastiska resor

💜 Träffa din stora kärlek

💜 Förvärva stora rikedomar

Du har möjligheten att uppnå stora saker och bara genom att använda kraften i ditt eget sinne?

 

Picasso-citat

 

Lagen om attraktion

Du har i ditt psyke makten att forma resten av ditt liv och att staka ut den väg du vandrar. Varje person har i sitt sinne förmågan att forma händelserna i sitt liv för att uppnå det som passar dem. Att uppnå det som du önskar och längtar efter. Det som ger dig denna makt är vad som kallas lagen om attraktion.

 

Attraktionslagen, hur gör man?

Faktum är att du, alltid, använder lagen om attraktion på ett eller annat sätt. Oftast utan en tanke på lagens effekt. När lagen om attraktion används utan mål och mening så kommer ekot från universum att eka tillbaka även sådant som du inte vill ha.

Det är när du har en mer medveten inställning till attraktionslagen som du kan utnyttja den till fullo.

Toplifeline Attraktionslagen flower

Hemligheten

Attraktionslagen är ett av de stora mysterium i vårt universum. Vi är alla mottagliga för de lagar som styr universum, varav attraktionslagen är en, och den påverkar oss dagligen.  Dessa lagar kan inte ändras, brytas, förändras eller tas bort. Lagarna påverkar alla lika. Ung, gammal, fattig eller rik.

 

Styr ditt eget öde

Tanken att du kan styra sitt eget öde genom attraktionslagen är svår att ta till sig och näst intill obegriplig. Men när du har tänkt igenom saken och inte minst provat på, så kommer du att känna lagens kraft.

 

Attraktionslagen för kärlek och pengar

Naturlagarna är perfekta och lagen om attraktion är inget undantag. Attraktionslagen omvandlar tankens kraft till materia i verkligheten. Det fungerar lika bra att använda attraktionslagen för kärlek som att använda attraktionslagen för pengar, arbete eller resor.

Attraktionslagen blomma

Hur fungerar attraktionslagen

Aristotle

 

Attraktionslagen fungerar enligt principen att all energi attraherar lika energi. Negativt lockar negativt och positivt attraherar positiva energier. Liksom lagen om gravitation påverkar vårt dagliga liv, så påverkar lagen om attraktion vårt liv i lika stor omfattning.

Även om vetenskapen kanske aldrig kommer att förstå helt och fullt hur attraktionslagen fungerar så kan vi alla använda denna generösa gåva från universum. Den fungerar vare sig den erkänns eller inte.

 

 

Leva enligt attraktionslagen

När det gäller lagen om attraktion så var Buddha en av dess tidiga bekännare han sa ”Det du blivit är vad du har tänkt”, med det menade han att det är dina tidigare tanka som har format ditt liv.

 

Positiv karma

Om tankarna gått i en positiv riktning så har det format ditt liv på ett sätt och om du har haft övervägande negativa tankar så har ditt liv formats på ett annat sätt. Även hela konceptet och tankarna kring uttrycket ”karma” bygger på samma tanke, tanken att du får tillbaka detsamma som du har givit och sänt ut. Positiv karma och negativ karma.

Positiv psykologi

Har du varit en god och omtänksam person, så får du samma tillbaka från andra människor. Är du däremot en ond och ogin person så är det ditt öde att få samma tillbaka.

Du har säkert flera gånger, stött på personer som utstrålar positivitet och glädje och känt att du i din tur har blivit påverkad på ett positivt sätt och gett positiv feedback tillbaka.

 

Mentala superkrafter

Du har också mött personer som har en negativ och ogenerös utstrålning, dessa personer ger dig inte lust att gå dom till mötes på ett positivt och glatt sätt. Du behöver inte vara speciellt känslig för att känna dom dåliga vibrationerna som sådana människor utsänder.

Vårt undermedvetna känner tidigt av vibrationernas känsla och dess ljus. Ofta innan personen har sagt eller gjort någonting kan du känna ett sting av obehag om det är en person med negativ energi.

 

 

Attraktionslagen

 

Attraktionslagen fungerar

Universum fångar vårt undermedvetna, och vi får harmoni och samstämmighet i upplevelsen med våra önskningar. Det känner du säkert igen, att om du är positiv i dina tankar så känner och gör du positiva saker. Men om du tänker negativt så drar du till dig negativa händelser.

Man kan föreställa sej attraktionslagen som en magnet som drar till sej likadana energier. Din roll som användare av attraktionslagen blir att fokusera dina tankar på vad du vill ha i ditt liv och vad du vill uppnå.

Blomma-attraktionslagen

Mental träning

Tankar är energi och denna energi är verklig. Dina tankar fungerar som magneter och lockar andra tankar, andra människor och omständigheter som harmoniserar med dina tankar.

Tankar följer vissa universella lagar. Utan dessa lagar skulle det inte finnas någon ordning och universum skulle sjunka i kaos. Fysikvetenskapen har visat att de principer som är involverade i attraktionslagen är lika giltiga som de regler som styr tyngdlagen.

 

Att skapa attraktion

Attraktionslagen tar dock ingen hänsyn till om det du tänker och fokuserar på är bra eller dåligt, eller om du vill ha det du tänker på. Den svarar och attraherar det du tänker på, oavsett om det är bra eller dåliga energier du skickar ut.

 

Universums lagar är på din sida

För att kunna använda attraktionslagen på ett bra sätt är det nödvändigt att du tillämpar den medvetet. Ju mer tid du ägnar åt att lära dig att använda gåvan, desto mer givande blir ditt liv, det finns inga begränsningar. Universum är alltid på vår sida, på din sida, på mänsklighetens sida.

 

Vad Är Attraktionslagen

 

 

Hur man använder Attraktionslagen 

Framtiden ligger som ett oskrivet blad framför dig och du kan fylla det med vad du vill. Oavsett vad du vill ha eller vart du vill komma, kan du få det. Men du måste hålla fast vid tanken och kunna visualisera den för ditt inre sinne.

När du medvetet väljer dina tankar, kan du förändra ditt liv. Vetenskapen är idag övertygad om att ”tur” inte bara en fråga om slumpen, utan att man kan attrahera tur genom sitt tänkande och sitt varande.

Erfarenhet av attraktionslagen

Det finns otaliga exempel på människor som har använt lagen om attraktion för att forma sitt livsöde. I samtliga fall där man haft en genuin och innerlig önska, och där man har kunnat styra sina tankar har attraktionslagen lyckats. Man har kunnat se och känna sin belöning innan man har fått den.

Tänk dig lycklig

Alla dina tidigare erfarenheter har skapats av dina tidigare tankar. Det kan kännas som ett dråpslag att du har styrt dina tidigare, kanske dåliga erfarenheter med dina tankar, men det ger också en frihet inför framtiden. Titta på några bra dokumentärer om attraktionslagen, för inspiration och kunskap.

Toplifeline Attraktionslagen flower

Du har makten med Lagen om Attraktion

Du kan från och med nu axla ansvaret för din framtid. När du har kommit till insikt om lagen om attraktion kan du känna lugn och trygghet inför att du nu har makten, och ansvaret, att skapa din egen framtid. Att du kan styra framtiden vart och hur du vill.

Tanken på att man kan attrahera framgång endast genom att tänka på det är givetvis en väldigt tilltalande ide. Så tilltalande att man får intrycket att det är lätt.

Det kommer att kräva arbete och energi men det kommer att fungera och du kommer att få känna kraften i attraktionslagen.

Undvik att göra dessa 5 misstag med Attraktionslagen

blomma

Positiva tankars kraft

Varje dag tänker du tusentals tankar, i alla riktningar, både positiva och negativa. Om du tänker mycket negativa tankar och klagar på dig själv och andra, så kommer du att dra till dig ytterligare negativa energier.

Du blir vad du tänker

Det är faktiskt ganska enkelt, om dina tankar kretsar kring vad du inte har, eller vad du missat kommer du att sända negativa vibrationer ut mot universum. Då kommer attraktionslagen att förse dig med mera av det som du inte vill ha.

Övningar för lagen om attraktion

Ditt undermedvetna sinne arbetar 24 timmar om dygnet. Det analyserar inte, det dömer inte, det accepterar bara och lockar mer av det som det medvetna sinnet är inriktad på. Dessa övningar med lagen om attraktion hjälper dig att komma igång med att attrahera ett nytt fantastiskt liv utan begränsningar.

 

Visualisering

När du istället vrider dina tankar i en positiv riktning så kommer du att känna dig uppfylld av den positiva kraften från universum. Då kommer attraktionslagen omedelbart att börja jobba för att uppfylla dina önskningar. Genom att fokusera på önskningar och visa tacksamhet för vad du redan har, ges det undermedvetna sinnet material till en ständig ström av nya möjligheter. Se, känn och visualisera ditt nya fantastiska liv. Måla för ditt inre upp färgstarka och levande bilder av dina mål. Bilder som för dig inte är fantasier utan sanna och verkliga.

 

Låt dina drömmar komma till dig!

Fjäril-vad-är-attraktionslagen